Niesłuszne skazanie

Odpowiedzialność za szkody wywołane niesłusznym pozbawieniem wolności ponosi Skarb Państwa na zasadzie ryzyka. Tym samym nie ma konieczności udowadniania winy konkretnego funkcjonariusza publicznego.

Odszkodowanie z tytułu niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania lub skazania należy się za szkodę, która jest bezpośrednim następstwem zastosowanego środka przymusu lub wydanego wyroku. Jednocześnie przysługuje możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wyniku niesłusznego skazania lub niesłusznego tymczasowego aresztowania.

Natomiast w sytuacji, gdy na skutek wykonywania tymczasowego aresztowania lub skazania poszkodowany utracił zdolność do pracy (całkowicie lub częściowo) albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość istnieje możliwość wystąpienia przeciwko Skarbowi Państwa w postępowaniu cywilnym z roszczeniem o rentę na zasadzie art. 442 §2 kodeksu cywilnego.

Nasz numer telefonu: 58 714 14 44
Naszą stronę odwiedziło do tej pory: 425140 osób