Szkody komunikacyjne

Głównymi przyczynami szkód komunikacyjnych są wypadki drogowe, do których dochodzi w wyniku nadmiernej prędkości, nieustępowania pierwszeństwa przejazdu i nieprawidłowego wyprzedzania oraz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu. Nie bez znaczenia jest również zły stan techniczny dróg, ciągle zwiększająca się liczba pojazdów oraz niedostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb użytkowników.

Wypadki drogowe mogą doprowadzić do:
  1. powstania szkody majątkowej – uszkodzony pojazd;
  2. powstania szkody osobowej – uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia;
  3. śmierci osoby bliskiej.
W każdym z wymienionych wyżej wypadków istnieje możliwość dochodzenia bądź odszkodowania (szkoda majątkowa) bądź odszkodowania oraz zadośćuczynienia (szkoda osobowa oraz śmierć osoby bliskiej). Również istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania z polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zazwyczaj dochodzenie stosownego odszkodowania oraz zadośćuczynienia jest utrudnione przez firmy ubezpieczeniowe, które oczekują od poszkodowanych przedstawiania dokumentów uprawdopodabniających powstanie szkody.

Dlatego też nasza firma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów zapewnia poza pełną obsługą w dochodzeniu odszkodowania również:
  1. pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody;
  2. pomoc rzeczoznawców w dokonaniu weryfikacji stanowiska Towarzystw Ubezpieczeniowych;
  3. ocenę wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu wyceny m.in. pojazdów;
  4. analizę treści umowy ubezpieczenia.

Nasz numer telefonu: 58 714 14 44
Naszą stronę odwiedziło do tej pory: 439185 osób