Szkody majątkowe

W przypadku wystąpienia szkody majątkowej zgodnie z art. 361 kodeksu cywilnego poszkodowany ma prawo do dochodzenia naprawienia szkody, którą poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Przy czym naprawienie szkody następuje w formie w jakiej chce tego poszkodowany, tj. może polegać na przywróceniu stanu do sprzed szkody lub na dochodzeniu odszkodowania.

W takim wypadku konieczne jest przeprowadzenie w rzetelny sposób wyliczenia powstałej szkody w postaci kosztorysu. Co do zasady są one sporządzane przez pracowników Towarzystw Ubezpieczeniowych lub firm, które działają na ich zlecenie. W takim wypadku zawsze dochodzi do sytuacji, iż sporządzony kosztorys nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości – jest zaniżony.

Dlatego w przypadku dochodzenia odszkodowania z tytułu szkody majątkowej konieczne jest przeprowadzenie własnego postępowania dowodowego – w tym udokumentowania zakresu i wysokości szkody.

Dlatego też nasza firma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów zapewnia poza pełną obsługą w dochodzeniu odszkodowania również:
  1. pomoc w udokumentowaniu zakresu i wysokości szkody;
  2. pomoc rzeczoznawców w dokonaniu weryfikacji stanowiska Towarzystw Ubezpieczeniowych;
  3. ocenę wysokości szkody przez rzeczoznawców z zakresu wyceny m.in. pojazdów, nieruchomości;
  4. analizę treści umowy ubezpieczenia.

Nasz numer telefonu: 58 714 14 44
Naszą stronę odwiedziło do tej pory: 431991 osób