Zakażenia

Zakażenia szpitalne stanowią główną przyczynę wielu współczesnych chorób zakaźnych i dotyczą wszystkich szpitali na świecie, od placówek najniższych szczebli do wysoce specjalistycznych klinik, akademii i instytutów.

Terminem tym określa się każde zakażenie nabyte w szpitalu, rozpoznane klinicznie i potwierdzone laboratoryjnie, które nie ujawniło się w chwili przyjęcia do szpitala, a dopiero w okresie hospitalizacji lub po jej zakończeniu (do miesiąca, jeśli pacjent był operowany, a po wszczepieniu ciała obcego np. protezy nawet do roku).

W miesięczniku „Rynek Zdrowia” z listopada 2009 roku dr Alfred Sameta, kierownik Laboratorium Mikrobiologii Klinicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku wskazał, iż w Polsce podaje się zaniżone dane co do występowania zakażeń szpitalnych: „Od 0 do 2,5% to wskaźnik zakażeń szpitalnych w Polsce, według oficjalnych danych. Niektóre oddziały szpitalne w Polsce podają, że u nich nie występują zakażenia szpitalne. Tymczasem według danych Unii Europejskiej, na terenie Europy jest ok. 10% takich zakażeń.”.

W przypadku zakażenia poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
Ponadto osobie, która została poszkodowana przysługuje roszczenie o ustalenie:
  1. renty na zwiększone potrzeby;
  2. renty z tytułu utraconego dochodu.
Nasza firma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów zapewnia poza pełną obsługą w dochodzeniu odszkodowania również:
  1. pomoc w zebraniu materiału dowodowego;
  2. ocenę czy wystąpił błąd medyczny lub inne zaniedbanie;
  3. ocenę skutków tych zdarzeń przez lekarzy specjalistów;
  4. doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów;
  5. weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych;
  6. uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali oraz innych instytucji publicznych.

Nasz numer telefonu: 58 714 14 44
Naszą stronę odwiedziło do tej pory: 431973 osób