Błędy medyczne

Z przeprowadzonych w 2000 roku przez Centrum Badań Opinii Społecznych wynika, iż aż 31% polskiego społeczeństwa uważa, że bezpośrednio spotkało się z przypadkami błędów medycznych. Należy wskazać, iż błąd medyczny jest to nieumyślne działanie lekarza lub osoby wykonującej inny zawód medyczny na szkodę pacjenta. Ponadto z w/w badania wynika, iż aż 79% polskiego społeczeństwa uważa, że pacjent, który poniósł uszczerbek na zdrowiu spowodowany błędem lub brakiem należytej staranności personelu medycznego ma trudności z uzyskaniem odszkodowania.

Jest to związane w głównej mierze z faktem, iż aby dochodzić odszkodowania za błąd medyczny należy wykazać:
  1. postępowanie niezgodne z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej;
  2. powstałą szkodę;
  3. związek przyczynowy między popełnionym błędem a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowie.
Dlatego też nasza firma wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów zapewnia poza pełną obsługą w dochodzeniu odszkodowania również:
  1. pomoc w zebraniu materiału dowodowego;
  2. ocenę czy wystąpił błąd medyczny lub inne zaniedbanie;
  3. ocenę skutków tych zdarzeń przez lekarzy specjalistów;
  4. doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów;
  5. weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych;
  6. uzyskanie w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali oraz innych instytucji publicznych.

Nasz numer telefonu: 58 714 14 44
Naszą stronę odwiedziło do tej pory: 425146 osób