Szkody turystyczne

W przypadku nieudanej imprezy turystycznej osoba, która wzięła w niej udział może domagać się od organizatora odszkodowania za nieprawidłowo wykonaną umowę oraz zadośćuczynienia za zmarnowany urlop.

Ustalając wysokość odszkodowania bierze się pod uwagę poniesioną przez Klienta szkodę materialną. Przy określaniu wysokości odszkodowania można posiłkować się tzw. kartą frankfurcką, która określa orientacyjnie wysokość należnego obniżenia ceny w przypadku nieprawidłowego wykonania umowy. Należy wskazać, iż karta frankfurcka nie jest aktem wiążącym jednak większość biur podróży oraz sądów stosuje jej postanowienia.

Ponadto Klientowi przysługuje za nieudaną imprezę turystyczną zadośćuczynienie, które obejmuje stres oraz nieprzyjemności, na które został narażony w związku z nieprawidłowym wykonaniem umowy przez organizatora turystyki.

Podstawą prawną do w/w roszczeń stanowi art. 11a ustawy o usługach turystycznych.

Nasz numer telefonu: 58 714 14 44
Naszą stronę odwiedziło do tej pory: 431985 osób